ZÁJMOVÉ KROUŽKY V MŠ

 

Keramický kroužek

- 1x za 14 dní PONDĚLÍ odpoledne

Logopedie pro předškoláky

- každé ÚTERÝ pod vedením pí učitelky Jany Javůrkové

Angličtina

- každé ÚTERÝ pod vedením pí učitelky Markéty Horáčkové

Hudebně pohybový kroužek

- každou STŘEDU odpoledne pod vedením pí učitelky Jany Javůrkové a Markéty Horáčkové

Hra na flétnu

- kroužek probíhá každý ČTVRTEK pod vedením pí učitelky Stanislavy Hencové