REŽIM DNE V MŠ

6:45 – otevření MŠ

 • spontánní hry a činnosti dětí

 • rozvíjení podnětů nabídnutých pedagogem – individuálně, skupinově, společně

 • zdravotní cvičení, pohybová chvilka

 

 

8:30 – 9:00

 • komunitní kruh

 • svačina

 

 

9:00 – 9:45

 • řízená činnost dle TVP

 • využití nabídky

 

 

9:45 – 11.45

 • pobyt venku

 • vycházky do okolí ( získávání nových poznatků )

 • pohybové aktivity na zahradě MŠ

 • příprava na oběd

 

 

11:45 – 14:00

 • oběd

 • polední odpočinek

 • IP dle předškolního vzdělávání ( příprava dětí pro vstup do školy)

 

 

14:00 – 14:30

- příprava na svačinu

 • svačina

   

 

14:30 – 16:30

 • spontánní aktivity dětí, možnost výběru činnosti a dokončení začatých činností

 • odchod z MŠ se zákonným zástupcem nebo s pověřenou osobou

Upozornění pro rodiče

Do předání dítěte učitelce jsou za dítě zodpovědní rodiče. Po vyzvednutí dítěte z mateřské školky taktéž přebírají rodiče plnou zodpovědnost a to i na školní zahradě, kam děti při odchodu ještě často zamíří. Děti je nutné vést k opatrnosti na všech hracích prvcích. Mateřská škola není za úraz v této době již zodpovědna a některé děti dokazují různé nebezpečnosti a to za přítomnosti svých rodičů!