Květen

Ve čtvrtek dne 2.5. se koná od 10:00 – 16:00 hod. zápis do MŠ Kuřátka Nučice

V sobotu dne 4.5. se koná Vítání občánků, budou zde vystupovat děti z naší MŠ, které jsou předem domluvené s paní učitelkou a rodiči.

V pondělí dne 13.5. nás čeká vzdělávací program týkající se první pomoci, děti si s sebou přinesou z domova vlastního plyšáka, na kterém si budou moci první pomoc vyzkoušet.

Ve čtvrtek 9.5. nás čeká od 16:00 hod. posezení na počest svátku maminek. Děti budou mít připravené krátké představení. Zváni jsou především rodiče a samozřejmě další příbuzní.

Ve čtvrtek dne 16.5. nás čeká hudební pořad „S chutí do toho“ divadélka Kůzle. Představení bude v dopoledních hodinách. Peníze za představení budeme vybírat dle počtu dětí.

 

Tento měsíc probírame tato témata:

  • Moje maminka má svátek

  • Moje rodina

  • Jaro na dvorku