VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY KUŘÁTKA V NUČÍCÍCH!!!

Od 26.08.2019 přijmeme na 1,0 úvazek kvalifikovanou paní učitelku a od 02.09.2019 přijmeme též kvalifikovanou paní učitelku na 0,8 úvazek. V případě zájmu posílejte své životopisy na email: ms.nucice@volny.cz a volejte na tel.č.: 606 267 576.

 
 ROZHODNUTÍ O ZÁPISU
 
Mgr. Markéta Vedralová, ředitelka Mateřské školy Kuřátka Nučice, příspěvkové  organizace, rozhodla v souladu s § 34 odst. 3, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v   souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:                                                                                     
Děti přijaté:                                                             
 
Registrační č.; Č.j.:                                                    
6; 35/2019 9; 38/2019 5; 34/2019 10; 39/2019 1; 30/2019
7; 36/2019 2; 31/2019 8; 37/2019 3; 32/2019 4; 33/2019                                                                                            
 
 
Rozhodnutí si zákonní zástupci mohou vyzvednout po telefonické domluvě. S rozhodnutím vám bude předána k vyplnění také přihláška do MŠ a evidenční list, které je třeba do konce června řádně vyplněné odevzdat v MŠ.

TĚŠÍME SE NA VÁS!

 

Motto školky:

,,Kdybych měla vychovávat své dítě znovu,

vybudovala bych pro něj nejdříve sebeúctu a pak teprve dům.

Prstem bych víc malovala a míň hrozila.

Méně bych ho opravovala a víc si s ním vykládala.

Nedívala bych se na hodinky,ale prostě bych se dívala.

Nestarala bych se tak o učení,ale prostě bych se starala.

Chodila bych více na procházku a pouštěla bych víc draků na provázku.

Přestala bych si hrát na vážnou,ale vážně bych si hrála.

Proběhla bych víc polí a viděla více hvězd.

Víc bych ho objala a míň bych s ním ,,válčila“!

Viděla bych v žaludu častěji dub.

Nebyla bych přísná ,ale přístupná,

Neučila bych ho lásce k síle,

ale naučila bych ho síle lásky.

 

Dodatek pro rodiče: nikdy nebudeme moci vychovávat své děti znovu.Nikdy.

Máme jen jedinou možnou příležitost, a to neopakovatelnou…………

 

 

 

S touto filosofií se snažíme naplňovat cíle RVP PV podle kterého naše škola pracuje.