VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY KUŘÁTKA V NUČÍCÍCH!!!

 

ROZHODNUTÍ - zápis do MŠ Kuřátka Nučice pro školní rok 2018/2019

Mgr. Markéta Horáčková, ředitelka Mateřské školy Kuřátka Nučice, příspěvkové organizace, rozhodla v souladu s § 34 odst. 3, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění , takto:

 

Děti nepřijaté: 

Registrační č.; Č.j.:

4; 36/2018

6; 38/2018 

7; 39/2018

8; 40/2018

Děti přijaté:

Registrační č.; Č.j.:

17; 49/2018

15; 47/2018

10; 42/2018

3; 35/2018

9; 41/2018

13; 45/2018

2; 34/2018

14; 46/2018

12; 44/2018

1; 33/2018

16; 48/2018

5; 37/2018

11; 43/2018

18; 50/2018

 

Vyzvednout rozhodnutí si zákonní zástupci mohou od 24.05.2018 – 25.05.2018 v čase

od 10.00 hod. do 15.30 hod., nebo po telefonické domluvě i v jiném termínu.

 

 

Motto školky:

,,Kdybych měla vychovávat své dítě znovu,

vybudovala bych pro něj nejdříve sebeúctu a pak teprve dům.

Prstem bych víc malovala a míň hrozila.

Méně bych ho opravovala a víc si s ním vykládala.

Nedívala bych se na hodinky,ale prostě bych se dívala.

Nestarala bych se tak o učení,ale prostě bych se starala.

Chodila bych více na procházku a pouštěla bych víc draků na provázku.

Přestala bych si hrát na vážnou,ale vážně bych si hrála.

Proběhla bych víc polí a viděla více hvězd.

Víc bych ho objala a míň bych s ním ,,válčila“!

Viděla bych v žaludu častěji dub.

Nebyla bych přísná ,ale přístupná,

Neučila bych ho lásce k síle,

ale naučila bych ho síle lásky.

 

Dodatek pro rodiče: nikdy nebudeme moci vychovávat své děti znovu.Nikdy.

Máme jen jedinou možnou příležitost, a to neopakovatelnou…………

 

 

 

S touto filosofií se snažíme naplňovat cíle RVP PV podle kterého naše škola pracuje.