VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY KUŘÁTKA V NUČÍCÍCH!!!

OZNÁMENÍ O ZÁPISU DO MŠ KUŘÁTKA NUČICE

PRO ŠKOLNÍ ROK 2019 - 2020

Zápis se uskuteční ve čtvrtek 02.05.2019 od 10.00 hod. - 16.00 hod.

Potřebné dokumenty:

S sebou k zápisu si vezměte:

- rodný list dítěte;

  • občanský průkaz zákonného zástupce;

  • doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.).

  • vyplněnou žádost o přijetí do MŠ vč. potvrzení od lékaře

 

Povinné předškolní vzdělávání

Od počátku školního roku, kdy dítě dosáhne 5. roku věku je předškolní vzdělávání povinné a zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání.

Kritéria pro přijímání dětí

K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Kuřátka Nučice budou přijímány děti v tomto pořadí (do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku):

 

 

Žádost o přijetí je možno stáhnout na našich stránkách nebo vyzvednout přímo v MŠ.

 

TĚŠÍME SE NA VÁS!

 

Motto školky:

,,Kdybych měla vychovávat své dítě znovu,

vybudovala bych pro něj nejdříve sebeúctu a pak teprve dům.

Prstem bych víc malovala a míň hrozila.

Méně bych ho opravovala a víc si s ním vykládala.

Nedívala bych se na hodinky,ale prostě bych se dívala.

Nestarala bych se tak o učení,ale prostě bych se starala.

Chodila bych více na procházku a pouštěla bych víc draků na provázku.

Přestala bych si hrát na vážnou,ale vážně bych si hrála.

Proběhla bych víc polí a viděla více hvězd.

Víc bych ho objala a míň bych s ním ,,válčila“!

Viděla bych v žaludu častěji dub.

Nebyla bych přísná ,ale přístupná,

Neučila bych ho lásce k síle,

ale naučila bych ho síle lásky.

 

Dodatek pro rodiče: nikdy nebudeme moci vychovávat své děti znovu.Nikdy.

Máme jen jedinou možnou příležitost, a to neopakovatelnou…………

 

 

 

S touto filosofií se snažíme naplňovat cíle RVP PV podle kterého naše škola pracuje.