VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY KUŘÁTKA V NUČÍCÍCH!!!

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Mgr. Markéta Horáčková, pověřená řízením Mateřské školy Kuřátka Nučice, příspěvkové

organizace, rozhodla v souladu s § 34 odst. 3, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění , takto:

 

 

Děti nepřijaté: 

Registrační č.; Č.j.:

1; 41/2017

4; 44/2017

 

Děti přijaté:

Registrační č.;Č.j.:

2; 42/2017

3; 43/2017

5; 45/2017

6; 46/2017

7; 47/2017

8; 48/2017

9; 49/2017

10; 50/2017

11; 51/2017

 

Vyzvednout rozhodnutí si zákonní zástupci mohou od 01.06.2017 – 02.06.2017 v čase

od 10.00 hod. do 15.30 hod., nebo po telefonické domluvě i v jiném termínu.

 

V Nučicích dne 26. 05. 2017

                                          Mgr. Markéta Horáčková

                                             pověřená řízením MŠ

 

Motto školky:

,,Kdybych měla vychovávat své dítě znovu,

vybudovala bych pro něj nejdříve sebeúctu a pak teprve dům.

Prstem bych víc malovala a míň hrozila.

Méně bych ho opravovala a víc si s ním vykládala.

Nedívala bych se na hodinky,ale prostě bych se dívala.

Nestarala bych se tak o učení,ale prostě bych se starala.

Chodila bych více na procházku a pouštěla bych víc draků na provázku.

Přestala bych si hrát na vážnou,ale vážně bych si hrála.

Proběhla bych víc polí a viděla více hvězd.

Víc bych ho objala a míň bych s ním ,,válčila“!

Viděla bych v žaludu častěji dub.

Nebyla bych přísná ,ale přístupná,

Neučila bych ho lásce k síle,

ale naučila bych ho síle lásky.

 

Dodatek pro rodiče: nikdy nebudeme moci vychovávat své děti znovu.Nikdy.

Máme jen jedinou možnou příležitost, a to neopakovatelnou…………

 

 

 

S touto filosofií se snažíme naplňovat cíle RVP PV podle kterého naše škola pracuje.

 

Č. ú.: 27-6287560247/0100

 

Do MŠ hledáme hodnou tetu, která by nám vypomohla s odpoledním úklidem, jedná se o částečný úvazek 0,275.